ČO JE OUTSOURCING?

Outsourcing sa označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Takáto forma spolupráce je určená pre každú spoločnosť, ktorá nechce alebo z dôvodu nedostatočného personálneho vybavenia nemôže zabezpečiť všetky činnosti vlastnými silami. Outsourcing nepatrí len veľkým firmám, využívajú ho aj malé podniky alebo živnostníci. 

 

AKÉ SÚ VÝHODY?

Návrh aj vybudovanie počítačovej siete alebo správu informačných technológií musia v súčasnosti robiť firmy ako aj veľké spoločnosti aj napriek tomu, že sa pohybujú v inom segmente obchodovania a ich činnosť vôbec nesúvisí s danou problematikou. Ponechať Vašu sieť špecialistom znamená istotu profesionálneho návrhu a montáž skúseným tímom, ktorý využitím najnovších technológií Vám pomáha k zvýšeniu efektivity Vašej počítačovej siete.

 

PRÍKLADY SPOLUPRÁCE:

návrh topológií sietí

montáž a kontrola siete, premeranie kabeláže

správa pripojenia k internetu

správa softwarového vybavenia

správa počítačov v sieti

správa serverov

správa tlačový riešení

servisný zásah