Zabezpečujeme komplexnú správu počítačovej siete od návrhu sieťového riešenia cez dodávku a realizáciu, až po samotnú správu a údržbu siete. Realizujeme analýzu súčasného stavu, analýzu konkrétnych požiadaviek a potrieb zákazníkov a na základe tejto analýzy vytvoríme ponuku presne na mieru zákazníkom.

Realizujeme úpravy a rozšírenie existujúcich počítačových sietí pre zabezpečenie požadovanej  rýchlosti a maximálneho výkonu. Pracujeme s najnovšími technológiami a s výrobkami od významných svetových výrobcov, čo zabezpečuje vysokú spoľahlivosť Vašej siete.

Pri využití možnosti paušálnej zmluvy zabezpečujeme pri prípadnej poruche náhradné zariadenie pre zachovanie funkčnosti dodaného riešenia, čím predchádzame prípadným prestojom prevádzky Vašej spoločnosti.


Návrh počítačovej siete

 • analýza požiadaviek zákazníka
 • návrh štruktúrovanej kabeláže – PC siete
 • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov
 • označenie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov, zásuviek

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete

 • inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall a iné)
 • nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu
 • zabezpečenie a manažment prepojenia LAN sietí
 • riešenie bezpečnosti počítačových sietí
 • dátové prepojenie pobočiek šifrovaným VPN
 • konzultačná činnosť, užívateľská podpora a zaškolenie

Správa siete (počítačových sietí)

 • pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • aktualizácia firmware na jednotlivých aktívnych prvkoch
 • riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • stály monitoring aktívnych prvkov siete
 • správa bezdrôtovej siete WiFi
 • zabezpečenie lokálnych počítačových sietí


Správa IT infraštruktúry

 • inštalácie, reinštalácie operačného systému
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • rozvoj informačných technológií podľa potrieb zákazníka
 • vzdialený monitoring a podpora
 • zabezpečenie antivírovej ochrany
 • správa domény


Správa serverov

 • vzdialený dohľad
 • zálohovanie dát
 • monitoring a profylaktika
 • správa serverov, kontrola funkčnosti poskytovaných služieb
 • udržovanie požadovaného stavu HW a SW na serveroch
 • správa užívateľských účtov a inštalovaného softvéru
 • zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných politík
 • centrálna antivírusová ochrana
 • kontrola zálohovania